PHỤ NỮ ĐẤT TỔ THÂN THIỆN, NHÂN ÁI, ĐOÀN KẾT, HỘI NHẬP, PHÁT TRIỂN

KHỐI THI ĐUA CÁC CƠ QUAN ĐẢNG, UỶ BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ TỈNH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024

21/12/2023 10:45:00 SA

Ngày 20/12, Khối thi đua các cơ quan Đảng, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh - Trưởng Khối thi đua chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tặng hoa cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh là đơn vị Trưởng khối thi đua năm 2024

Năm 2023, công tác thi đua, khen thưởng của Khối Thi đua đã có nhiều đổi mới, thiết thực và đạt được kết quả quan trọng. Các cơ quan, đơn vị đã phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị bảo đảm thiết thực, hiệu quả, hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, góp phần thúc đẩy mục tiêu phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh. Công tác nghiên cứu khoa học, hoạt động sáng kiến có nhiều đổi mới và được triển khai sâu rộng; quan tâm đẩy mạnh công tác nghiên cứu đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm ứng dụng trong thực tiễn; cụ thể hóa các quy định, quy chế về công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao. Nhận thức của đội ngũ CBCCVCNLĐ về công tác thi đua, khen thưởng được nâng lên rõ rệt; tích cực, chủ động tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo các cơ quan trong Khối ký Giao ước thi đua năm 2024

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; thông báo kết quả chấm điểm và bình chọn đơn vị tiêu biểu xuất sắc đề nghị khen thưởng theo quy định. Hội nghị cũng đã thống nhất Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh làm Trưởng khối thi đua năm 2024, Báo Phú Thọ làm Phó trưởng khối đồng thời phát động thi đua và ký giao ước thi đua năm 2024.

Báo Phú Thọ
Chuyên mục Tin tức

Du lịch Phú Thọ

Liên kết web

Thống kế truy cập

  •   Đang Online: 1
  •   Tổng truy cập: 3474536