XÂY DỰNG NGƯỜI PHỤ NỮ ĐẤT TỔ "THÂN THIỆN - NHÂN ÁI - ĐOÀN KẾT - HỘI NHẬP - PHÁT TRIỂN”

Hệ thống tổ chức

23/04/2018 9:05:11 SA

1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026

 
 

Họ và tên: Phạm Thị Kim Loan

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại cơ quan:02103.841.236

Email: kimloan677@gmail.com 
 

 
 

Họ và tên: Đinh Thị Thu Hương

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Điện thoại cơ quan:02103.817.527

Email: huong.hpnpt@gmail.com


 

Họ và tên: Phan Hồng Nhung

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Điện thoại cơ quan:02103.853.093

Email: sonnhunga@@gmail.com

 
 

Họ và tên: Vũ Thị Thu Huyền

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Điện thoại cơ quan:02103.843.620

Email: Vuhuyen7478@gmail.com

2. Các Ban Chuyên môn:

2.1. Văn phòng:

Điện thoại: 02103.846.53902103. 816 715

Email: vanphong.hoipn@phutho.gov.vn/vanphongtonghop0119@gmail.com

Stt

Họ và tên

Chức danh

1

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Chánh Văn phòng

2

Nguyễn Thị Huyền

Phó VP TH

3

Nguyễn Thị Thúy Trang

Kế toán

4
 
Ngô Thị Thu Thủy Cán bộ

5

Trần Thị Hải Yến

Văn thư


6
Nguyễn Vũ Đình Long Lái xe

7
Nguyễn Quang Huy Lái xe


2.2. Ban Xây dựng Tổ chức Hội:

Email: bantckt.hoipn@phutho.gov.vn/ bantochucpt@gmail.com

Stt

Họ và tên

Chức danh

1

Hoàng Thu Hà

Trưởng ban

2

Đặng Thùy Dương

Phó ban

3

Lê Thùy Chi

Cán bộ

4 Phạm Yến Thùy Linh
Cán bộ


2.3. Ban Tuyên giáo - Chính sách pháp luật:

Email: bantuyengiao.hoipn@phutho.gov.vn/ tuyengiaochinhsachpnpt@gmail.com

Stt

Họ và tên

Chức danh

1

Vy Thị Mai Hương

Trưởng ban

2

Hoàng Thị Thu Nga

Phó ban

3

Bạch Thị Hồng Sáu

Cán bộ

4
 
Nguyễn Kim Dung Cán bộ
5
 
Đỗ Thị Thu Cán bộ


2.4. Ban Gia đình xã hội - Kinh Tế:

Email: bangdxh.hoipn@phutho.gov.vn/bangiadinhkinhtepnpt@gmail.com

Stt

Họ và tên

Chức danh

1

Hoàng Thị Minh Thu

Trưởng ban

2

Trần Thị Thảo

Phó ban


3
Nguyễn Thị Lam Hồng Cán bộ

4

Hoàng Thảo Trang

Cán bộ


5
Phạm Thị Hồng Thúy Cán bộ


2.5. Trung tâm hỗ trợ phát triển phụ nữ / Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo

Điện thoại: 02103. 868369

Email: trungtamhotropnphutho@gmail.com/quyhotrophutho@gmail.com

Stt

Họ và tên

Chức danh

1

Nguyễn Thị Ái Quy

Giám đốc

2 Đinh Thị Thanh Thúy Phó Giám đốc Trung tâm -
Kiêm Giám đốc Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo
3 Phạm Thị Thu Cúc Cán bộ

4

Nguyễn Thanh Hoa

Cán bộ


5
Phạm Tùng Phượng Cán bộ
6 Chu Thị Thu Hằng Cán bộ
7 Nguyễn Quỳnh Trang Cán bộ
8 Nguyễn Thị Ngọc Linh Cán bộ
9 Vũ Thị Nhung Cán bộ
10 Hà Thị Thu Hương Cán bộ
11 Hoàng Phương Dung Cán bộ


II. Các huyện, thành, thị và đơn vị trực thuộc

 1. Thành phố Việt Trì

Chủ tịch Hội LHPN thành phố Việt trì: Đ/c Nguyễn Thị Kim Khánh

Điện thoại: 02103. 845 610

Email: pnviettri@gmail.com

 1. Thị xã Phú Thọ

Chủ tịch Hội LHPN thị xã Phú Thọ: Đ/c Nguyễn Thị Mai Lan

                   Điện thoại: 02103. 821 942

Email: phunutxphutho@gmail.com

 1. Huyện Phù Ninh

Chủ tịch Hội LHPN huyện Phù Ninh: Đ/c Hoàng Thị Nhung

Điện thoại: 02103. 829 512

Email: pnphuninh@yahoo.com

 1. Huyện Lâm Thao

Chủ tịch Hội LHPN huyện Lâm Thao: Đ/c Phạm Thị Hải Yến

Điện thoại: 02103. 825 780

Email: hpnlamthao@gmail.com

 1. Huyện Tam Nông

Chủ tịch Hội LHPN huyện Tam Nông: Đ/c Hà Thị Thu Hòa

Điện thoại: 02103. 879 308

Email: hoiphunutamnong@gmail.com

 1. Huyện Cẩm Khê

Chủ tịch Hội LHPN huyện Cẩm Khê: Đ/c Hoàng Thị Gấm

Điện thoại: 02103. 889 505

Email: hoilhpncamkhe@gmail.com

 1. Huyện Thanh Thủy

Chủ tịch Hội LHPN huyện Thanh Thủy: Đ/c Trần Thịnh Phượng

Điện thoại: 02103. 877 131

Email: hpnthanhthuy@gmail.com

 1. Huyện Thanh Sơn

Chủ tịch Hội LHPN huyện Thanh Sơn: Đ/c Lỗ Thị Quỳnh Nga

Điện thoại: 02103. 8873 082

Email: phunuthanhson@gmail.com

 1. Huyện Tân Sơn

Chủ tịch Hội LHPN huyện Tân Sơn: Đ/c Đinh Thị Thu Hiền

Điện thoại: 02103. 615 081

Email: phunutanson@gmail.com

 1. Huyện Đoan Hùng

Chủ tịch Hội LHPN huyện Đoan Hùng: Đ/c Lê Thị Việt Hà

Điện thoại: 02103. 880 140

Email: hoilhpndoanhung@gmail.com

 1. Huyện Thanh Ba

Chủ tịch Hội LHPN huyện Thanh Ba: Đ/c Lê Thị Bích Đào

Điện thoại: 02103. 885 106

Email: hoiphunuthanhba@gmail.com

 1. Huyện Hạ Hòa

Chủ tịch Hội LHPN huyện Hạ Hòa: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Huyền

Điện thoại: 02103. 883 143

Email: hoiphunuhahoa@gmail.com

 1. Huyện Yên Lập

Chủ tịch Hội LHPN huyện Yên Lập: Đ/c Chu Thị Liên

Điện thoại: 02103. 870 252

Email: hpn.ylap@gmail.com

 1. Hội phụ nữ Công an tỉnh

Chủ tịch Hội phụ nữ Công an tỉnh: Đ/c Nguyễn Thị Mai Loan

Điện thoại: 02103. 525 205

Email: hoiphunucat@gmail.com / phunucapt.19@gmail.com

  15. Hội phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự

Chủ tịch Hội phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự: Đ/c Vũ Thị Ngọc Linh

                    Điện thoại: 02103. 846 716

                    Email: trongloc72@gmail.com
Du lịch Phú Thọ

Liên kết web

Thống kế truy cập

 •   Đang Online: 18
 •   Tổng truy cập: 841645