PHỤ NỮ ĐẤT TỔ THÂN THIỆN, NHÂN ÁI, ĐOÀN KẾT, HỘI NHẬP, PHÁT TRIỂN

Hệ thống tổ chức

23/04/2018 9:05:11 SA

1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026

 
 

Họ và tên: Phạm Thị Kim Loan

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại cơ quan:02103.841.236

Email: kimloan677@gmail.com 
 

 
 

Họ và tên: Đinh Thị Thu Hương

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Điện thoại cơ quan:02103.817.527

Email: huong.hpnpt@gmail.com


 

Họ và tên: Phan Hồng Nhung

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Điện thoại cơ quan:02103.853.093

Email: sonnhunga@@gmail.com

 
 

Họ và tên: Vũ Thị Thu Huyền

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Điện thoại cơ quan:02103.843.620

Email: Vuhuyen7478@gmail.com

2. Các Ban Chuyên môn:

2.1. Văn phòng:

Điện thoại: 02103.846.53902103. 816 715

Email: vanphong.hoipn@phutho.gov.vn/vanphongtonghop0119@gmail.com

Stt

Họ và tên

Chức danh

1

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Chánh Văn phòng

2

Nguyễn Thị Huyền

Phó VP TH

3

Phạm Thị Thu Cúc

Kế toán

4 Đỗ Thị Thi Cán bộ

5

Trần Thị Hải Yến

Văn thư


6
Nguyễn Vũ Đình Long Lái xe

7
Nguyễn Quang Huy Lái xe


2.2. Ban Xây dựng Tổ chức Hội:

Email: bantckt.hoipn@phutho.gov.vn/ bantochucpt@gmail.com

Stt

Họ và tên

Chức danh

1

Hoàng Thu Hà

Trưởng ban

2

Đặng Thùy Dương

Phó ban

3

Lê Thùy Chi

Cán bộ

     


2.3. Ban Tuyên giáo - Chính sách pháp luật:

Email: bantuyengiao.hoipn@phutho.gov.vn/ tuyengiaochinhsachpnpt@gmail.com

Stt

Họ và tên

Chức danh

1

Vy Thị Mai Hương

Trưởng ban

2

Hoàng Thị Thu Nga

Phó ban

3

Bạch Thị Hồng Sáu

Cán bộ

4 Nguyễn Kim Dung Cán bộ
     


2.4. Ban Gia đình xã hội - Kinh Tế:

Email: bangdxh.hoipn@phutho.gov.vn/bangiadinhkinhtepnpt@gmail.com

Stt

Họ và tên

Chức danh

1

Hoàng Thị Minh Thu

Trưởng ban

2

Nguyễn Thị Ái Quy

Phó ban

3 Trần Thị Thảo

Phó ban

4

Hoàng Thảo Trang

Cán bộ


5
Phạm Yến Thúy Linh Cán bộ


2.5. Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo

Điện thoại: 02103. 868369

Email: quyhotrophutho@gmail.com

Stt

Họ và tên

Chức danh

1

Đinh Thị Thanh Thúy

Phó Văn phòng
Kiêm Giám đốc Quỹ hỗ trợ PNN

2 Ngô Thị Thu Thủy Cán bộ
3 Vũ Thị Nhung Cán bộ

4

Hà Thị Thu Hương

Cán bộ

5
Hoàng Phương Dung Cán bộ
     
     
     
     
     
     


II. Các huyện, thành, thị và đơn vị trực thuộc

 1. Thành phố Việt Trì

Chủ tịch Hội LHPN thành phố Việt trì: Đ/c Nguyễn Thị Kim Khánh

Điện thoại: 02103. 845 610

Email: pnviettri@gmail.com

 1. Thị xã Phú Thọ

Chủ tịch Hội LHPN thị xã Phú Thọ: Đ/c Nguyễn Thị Mai Lan

                   Điện thoại: 02103. 821 942

Email: phunutxphutho@gmail.com

 1. Huyện Phù Ninh

Chủ tịch Hội LHPN huyện Phù Ninh: Đ/c Hoàng Thị Nhung

Điện thoại: 02103. 829 512

Email: pnphuninh@yahoo.com

 1. Huyện Lâm Thao

Chủ tịch Hội LHPN huyện Lâm Thao: Đ/c Thiều Thị Thu Thủy

Điện thoại: 02103. 825 780

Email: hpnlamthao@gmail.com

 1. Huyện Tam Nông

Chủ tịch Hội LHPN huyện Tam Nông: Đ/c Hà Thị Thu Hòa

Điện thoại: 02103. 879 308

Email: hoiphunutamnong@gmail.com

 1. Huyện Cẩm Khê

Chủ tịch Hội LHPN huyện Cẩm Khê: Đ/c Hoàng Thị Gấm

Điện thoại: 02103. 889 505

Email: hoilhpncamkhe@gmail.com

 1. Huyện Thanh Thủy

Chủ tịch Hội LHPN huyện Thanh Thủy: Đ/c Trần Thịnh Phượng

Điện thoại: 02103. 877 131

Email: hpnthanhthuy@gmail.com

 1. Huyện Thanh Sơn

Chủ tịch Hội LHPN huyện Thanh Sơn: Đ/c Lỗ Thị Quỳnh Nga

Điện thoại: 02103. 8873 082

Email: phunuthanhson@gmail.com

 1. Huyện Tân Sơn

Chủ tịch Hội LHPN huyện Tân Sơn: Đ/c Đinh Thị Thu Hiền

Điện thoại: 02103. 615 081

Email: phunutanson@gmail.com

 1. Huyện Đoan Hùng

Chủ tịch Hội LHPN huyện Đoan Hùng: Đ/c Lê Thị Việt Hà

Điện thoại: 02103. 880 140

Email: hoilhpndoanhung@gmail.com

 1. Huyện Thanh Ba

Chủ tịch Hội LHPN huyện Thanh Ba: Đ/c Nguyễn Kim Dung

Điện thoại: 02103. 885 106

Email: hoiphunuthanhba@gmail.com

 1. Huyện Hạ Hòa

Chủ tịch Hội LHPN huyện Hạ Hòa: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Huyền

Điện thoại: 02103. 883 143

Email: hoiphunuhahoa@gmail.com

 1. Huyện Yên Lập

Chủ tịch Hội LHPN huyện Yên Lập: Đ/c Chu Thị Liên

Điện thoại: 02103. 870 252

Email: hpn.ylap@gmail.com

 1. Hội phụ nữ Công an tỉnh

Chủ tịch Hội phụ nữ Công an tỉnh: Đ/c Nguyễn Thị Mai Loan

Điện thoại: 02103. 525 205

Email: hoiphunucat@gmail.com / phunucapt.19@gmail.com

  15. Hội phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự

Chủ tịch Hội phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự: Đ/c Vũ Thị Ngọc Linh

                    Điện thoại: 02103. 846 716

                    Email: trongloc72@gmail.com
Du lịch Phú Thọ

Liên kết web

Thống kế truy cập

 •   Đang Online: 1
 •   Tổng truy cập: 3474654