CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LHPN VIỆT NAM (20/10/1930-20/10/2020)

Ban chấp hành

23/04/2018 9:05:26 SA

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI LHPN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2016-2021
             
TT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Tôn giáo Quê quán Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay
1 Phạm Thị Kim Loan 25/12/1969 Kinh Không xã Lang Sơn huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ Chủ tịch Hội LHPN tỉnh 
2 Đinh Thị Thu Hương 9/23/1969 Kinh Không xã An Ninh,
huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh 
3 Bùi Thị Thu Hồng 4/15/1980 Kinh Không xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh 
4 Vũ Thị Thu Huyền 2/28/1978 Kinh Không xã Minh Côi
huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ
Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh 
5 Hoàng Thị Minh Thu 8/27/1969 Kinh Không xã Tiên Phú
huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
UVBTV -  Trưởng Ban Gia đình - Xã hội Hội LHPN tỉnh
6 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 11/29/1977 Kinh Không  phường Âu Cơ, Thị xã  Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ UVBTV -  Giám đốc TTDN và giới thiệu việc làm phụ nữ Hội LHPN tỉnh
7 Vy Thị Mai Hương 10/13/1979 Kinh Không xã Thanh Hà
 huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
UVBTV - Chánh Văn phòng Hội LHPN tỉnh
8 Đinh Thị Thanh Thúy 8/28/1971 Kinh Không xã Sông Lô, thành phố
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức kiểm tra Hội LHPN tỉnh
9 Nguyễn Thị Ái Quy 3/31/1979 Kinh Không xã Phượng Vĩ
huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
UVBTV - Trưởng Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế Hội LHPN tỉnh
10 Hoàng Thu Hà 7/6/1976 Kinh Không xã Phùng Xá
huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
UVBTV - Trưởng Ban Chính sách Luật pháp Hội LHPN tỉnh
11 Trần Thị Thảo 4/6/1980 Kinh Không xã Mỹ Trung
huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
UVBTV - Trưởng ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh
12 Nguyễn Thị Huyền 10/19/1986 Kinh Không xã Hiền Đa
huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Phó Ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh
13 Bạch Thị Hồng Sáu 11/6/1975 Kinh Không xã An Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam Phó Giám đốc TTDN và giới thiệu việc làm phụ nữ Hội LHPN tỉnh
14 Nguyễn Thị Lam Hồng 11/6/1977 Kinh Không xã Thanh Vinh
Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
Phó ban Chính sách luật pháp Hội LHPN tỉnh
15 Phạm Hồng Thúy 10/17/1981 Kinh Không xã Nam Cường
Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Phó Văn phòng Hội LHPN tỉnh
16 Nguyễn Kim Dung 9/23/1980 Kinh Không xã Phú Nham
huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
Phó  Văn phòng Hội LHPN tỉnh
17 Nguyễn Thanh Hoa 9/1/1988 Kinh Không xã Đại An, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ Giáo viên TTDN&giới thiệu việc làm phụ nữ  Hội LHPN tỉnh
18 Đỗ Thị Thu 2/25/1989 Kinh Không xã Thụy Vân, thành phố
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Phó Ban Gia đình xã hội Hội LHPN tỉnh
19 Đặng Thùy Dương 5/12/1991 Kinh Không  phường Âu Cơ, Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ Phó Ban Tổ chức- kiểm tra Hội LHPN tỉnh
20 Hoàng Thị Thu Nga 7/30/1991 Kinh Không xã Đồng Liên, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên Phó Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế Hội LHPN tỉnh
21 Nguyễn Thị Kim Khánh 9/14/1976 Kinh Không Xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ UVBTV -  Chủ tịch  Hội LHPN thành phố Việt Trì
22 Nguyễn Thị Kim Hoa 11/9/1970 Mường Không Xã Thắng Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ Chủ tịch Hội LHPN huyện Tân Sơn
23 Nguyễn Thị Thủy 12/24/1973 Kinh Không Xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ Chủ tịch Hội LHPN huyện Lâm Thao
24 Nguyễn Thị Hoài Hương 10/20/1980 Kinh Không xã Phương Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ Chủ tịch Hội LHPN huyện  Phù Ninh
25 Phùng Thị Thanh Vân 5/12/1979 Mường Không Xã Thạch Khoán
H.Thanh Sơn, T.Phú Thọ
Chủ tịch Hội LHPN huyện  Thanh Sơn
26 Trần Thị Thu Hằng 4/7/1985 Kinh Không Xã Đông Khê, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ Chủ tịch Hội LHPN huyện Đoan Hùng
27 Trần Thịnh Phượng 5/8/1978 Kinh Không Thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ Chủ tịch Hội LHPN huyện Thanh Thủy
28 Chu Thị Liên 1/20/1971 Kinh Không xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ Chủ tịch Hội LHPN huyện Yên Lập
29 Nguyễn Thị Thanh Huyền 5/27/1984 Kinh Không Xã Lang Sơn, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ Chủ tịch Hội LHPN huyện Hạ Hòa
30 Bùi Thị Thủy 7/24/1963 Kinh Không Xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ Chủ tịch Hội LHPN huyện Tam Nông
31 Nguyễn Xuân Yên 8/19/1978 Kinh Không Xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ Chủ tịch Hội LHPN huyện Thanh Ba
32 Nguyễn Thị Mai Lan 9/22/1973 Kinh Không xã Lý Nhân, huyện Vình Tường, tỉnh Vĩnh Phúc Chủ tịch Hội LHPN thị xã Phú Thọ
33 Hoàng Thị Gấm 11/18/1977 Kinh Không xã Chương Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Cẩm Khê
34 Nguyễn Thị Hương 10/9/1975 Kinh Không Xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc Chủ tịch Hội phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
35 Nguyễn Thị Mai Loan 12/17/1976 Kinh Không Xã Yên Nội, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ Chủ tịch Hội phụ nữ Công an tỉnh
36 Phạm Thị Kim Loan 12/25/1969 Kinh Không Lang Sơn, Hạ Hòa, Phú Thọ TUV, Phó Ban TT Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
37 Vương Thị Bẩy 12/7/1971 Kinh Không Xã Chính Công, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ Giám đốc Kho bạc tỉnh
38 Trần Thị Huyền 8/26/1966 Kinh Không Xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh
39 Cao Thị Toàn Thắng 5/15/1975 Kinh Không Xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
40 Nguyễn Thị Thu Huyền 12/22/1968 Kinh Không Xã Lang Sơn, huyện Hạ Hòa, T. Phú Thọ Phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh
41 Nguyễn Thanh Tâm  11/26/1984 Kinh Không Xã Kinh Kệ, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ Phó Bí thư Tỉnh đoàn thanh niên
42 Đoàn Thị Kim Quy 6/25/1968 Kinh Không Xã An Khê, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ
43 Sa Thị Hải Vân 26/10/1978 Mường Không xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập,tỉnh Phú Thọ Trưởng Ban Nữ công - Công ty Supe Phốt phát và hóa chất Lâm Thao
44 Nguyễn Lan Hương 10/10/1973 Kinh Không Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ Trưởng Ban Nữ công Liên đoàn lao động tỉnh
45 Sư thầy Thích Đàm Nhã 1964 Kinh Phật giáo huyện Hải hậu, tỉnh Nam Định Phó Ban trị sự Hội Phật giáo tỉnhDu lịch Phú Thọ

Liên kết web

Thống kế truy cập

  •   Đang Online: 23
  •   Tổng truy cập: 347919