PHỤ NỮ ĐẤT TỔ THÂN THIỆN, NHÂN ÁI, ĐOÀN KẾT, HỘI NHẬP, PHÁT TRIỂN

THÁO GỠ KHÓ KHĂN TRONG TRIỂN KHAI DỰ ÁN 8

20/03/2024 11:10:11 SA

Đồng chí Phạm Thị Kim Loan - TUV, Chủ tịch Hội LHPN Tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban Điều hành dự án 8 của tỉnh chủ trì hội nghị

Ngày 19/3, Thường trực Ban Điều hành dự 8 tỉnh Phú Thọ đã có buổi làm việc tại huyện Tân Sơn để hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong triển khai thực hiện dự án 8: “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” trên địa bàn huyện Tân Sơn và Thanh Sơn. Đồng chí Phạm Thị Kim Loan - TUV, Chủ tịch Hội LHPN Tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban Điều hành dự án 8 của tỉnh chủ trì hội nghị. Thực hiện dự án 8 thời gian qua, Hội LHPN huyện Tân Sơn và Thanh Sơn đã chỉ đạo, hướng dẫn Hội viên phụ nữ các xã, thị trấn triển khai, thực hiện từng nội dung, hoạt động của dự án 8 đạt những kết quả tích cực. Hội LHPN huyện và xã đã thực hiện có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền thay đổi nếp nghĩ, cách làm góp phần xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em. Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi nếp nghĩ, cách làm nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em. Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng, giám sát và phản biện, hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị. Trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng.


Đồng chí Đoàn Quang Tuấn -  Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn phát biểu tại hội nghị

 
Bên cạnh đó, khi thực hiện dự 8 vẫn còn một số khó khăn cần tháo gỡ như: Văn bản hướng dẫn của các bộ, cơ quan Trung ương hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiều nội dung mới; Phân bổ nguồn lực chưa kịp thời ảnh hưởng đến giải ngân và triển khai hoạt động của Dự án; Triển khai các nội dung tuyên truyền, truyền thông bị trùng lắp nhiều đối tượng tham gia thụ hưởng các nội dung của dự khác, chương trình mục tiêu khác; Cán bộ Hội LHPN huyện chưa có kinh nghiệm, phải kiêm nhiệm nên triển khai thực hiện các hoạt động Dự án 8 trong thực tế còn gặp nhiều khó khăn trong công tác xây dựng dự toán, thanh quyết toán, giải ngân nguồn vốn.
 

Đồng chí Phạm Thị Kim Loan - TUV, Chủ tịch Hội LHPN Tỉnh Phú Thọ, Trưởng ban điều hành dự án 8 của tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Kim Loan - TUV, Chủ tịch Hội LHPN Tỉnh Phú Thọ, Trưởng ban điều hành dự án 8 của tỉnh, đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện dự 8 trên địa bàn huyện Tân Sơn và Thanh Sơn trong thời gian qua. Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hoạt động dự án 8 đồng chí đề nghị: Hội LHPN huyện Tân Sơn, Thanh Sơn theo chức năng, nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện và làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, tập huấn kiến thức cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu thực hiện dự án; tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra giám sát, đánh giá việc thực hiện ở địa phương, khắc phục kịp thời những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Chú trọng công tác truyền thông nâng cao nhận thức đóng góp một vai trò quan trọng trong việc thay đổi hành vi, thay đổi cách nghĩ, cách làm nâng cao quyền năng cho phụ nữ, nhất là phụ nữ vùng dân tộc thiểu số và miền núi; thúc đẩy sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với vấn đề bình đẳng giới, đồng thời có những cơ chế, chính sách giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em.

Bạch Sáu
Chuyên mục Tin tức

Du lịch Phú Thọ

Liên kết web

Thống kế truy cập

  •   Đang Online: 1
  •   Tổng truy cập: 3474412