XÂY DỰNG NGƯỜI PHỤ NỮ ĐẤT TỔ "THÂN THIỆN - NHÂN ÁI - ĐOÀN KẾT - HỘI NHẬP - PHÁT TRIỂN”

Hội LHPN thành phố Việt Trì triển khai học tập nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh và Nghị quyết Đại hội phụ nữ thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026

27/12/2021 4:14:00 CH

Nhằm đưa Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp vào cuộc sống, sáng ngày 24/12/2021, Hội LHPN thành phố Việt Trì tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2021- 2026 cho trên 70 Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội LHPN thành phố; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN cơ sở và chi hội trực thuộc.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu được học tập, quán triệt các nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Việt Trì lần thứ XVIII, trong đó tập trung vào quan điểm, các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của Nghị quyết và các nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2021-2026.

Với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được đề ra trong Nghị quyết, các cấp Hội từ thành phố đến cơ sở cụ thể hóa vào các phong trào thi đua, cuộc vận động và chương trình công tác trọng tâm; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch toàn khóa gắn với các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời, xác định vai trò, trách nhiệm của Hội trong việc triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp mà Nghị quyết đề ra, mỗi cán bộ Hội trở thành tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền, vận động phụ nữ tại địa phương, đơn vị phát huy truyền thống yêu nước, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực xây dựng gia đình hạnh phúc. Các cấp Hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong các kỳ sinh hoạt tại chi, tổ phụ nữ; thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, cuộc vận động, khâu đột phá, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, phụ nữ khởi nghiệp,... góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh và thành phố đã đề ra.

                                                                          Hội LHPN Thành phố Việt Trì
Chuyên mục Tin tức

Du lịch Phú Thọ

Liên kết web

Thống kế truy cập

  •   Đang Online: 38
  •   Tổng truy cập: 919845