MỖI CÁN BỘ TUYÊN GIÁO LÀ NHỊP CẦU NỐI GIỮA NHÂN DÂN VỚI ĐẢNG

Nêu cao tinh thần trách nhiệm đóng góp vào các hoạt động tại Đại hội XIII của Đảng

27/01/2021 9:18:38 SA

Ngày 26/1/2021, tại thủ đô Hà Nội đã diễn ra sự kiện chính trị vô cùng trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta - Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vinh dự đại diện cho 105 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tham dự Đại hội, 24 đại biểu của Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm để đóng góp vào các hoạt động tại Đại hội.

Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ tham dự Đại hội XIII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có chủ đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu, trong đó 1.381 đại biểu chính thức do Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu, 15 đại biểu ngoài nước được Bộ Chính trị chỉ định, 191 đại biểu đương nhiên là các Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương khóa XII.

Đại hội sẽ thảo luận và thông qua 5 báo cáo, gồm: Báo cáo chính trị - Văn kiện trung tâm; tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược giai đoạn 2021 - 2030; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 2021 - 2025; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Trung ương Đảng khóa XII.
Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, xây dựng, các đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng nói chung và đại biểu tỉnh Phú Thọ nói riêng có nhiệm vụ tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội; tập trung thảo luận, lựa chọn bầu ra BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Đoàn xác định rõ đây là vừa là vinh dự rất lớn nhưng cũng đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao trước toàn Đảng bộ tỉnh. Ngoài việc chấp hành nghiêm các quy chế, quy định, chương trình của Đại hội, mỗi đại biểu tập trung nghiên cứu nội dung các văn kiện để đóng góp, tham gia các ý kiến tâm huyết, trí tuệ, góp phần vào thành công của Đại hội.

Đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Là đại biểu được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX bầu, mang ý chí, nguyện vọng, tình cảm của Đảng bộ tỉnh đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chúng tôi rất vinh dự, tự hào và ý thức sâu sắc phải có trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một đại biểu. Trong những ngày diễn ra Đại hội, tôi và các đại biểu trong đoàn chấp hành nghiêm nội dung, quy chế, chương trình làm việc của Đại hội; tích cực tham gia thảo luận, đóng góp những ý kiến quý báu vào các văn kiện Đại hội để các văn kiện được thông qua thật sự là kết tinh của trí tuệ, niềm tin, khát vọng đổi mới vươn lên của toàn Đảng, toàn dân. Đồng thời cùng với các đại biểu trong đoàn phát huy tinh thần Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển để lựa chọn những đại biểu ưu tú, hội đủ những tiêu chuẩn để bầu vào BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Trước khi tham dự Đại hội, đoàn đại biểu của tỉnh đã tổ chức họp đoàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đại biểu và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cũng như tâm thế tốt nhất tham dự Đại hội. Trong thời gian diễn ra Đại hội, tôi và các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm để có những đóng góp thiết thực, hiệu quả nhất, góp phần vào thành công của Đại hội, đáp ứng được lòng mong đợi và hy vọng lớn lao của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đức - TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cho biết: Tôi rất vinh dự và tự hào đã được các đại biểu tin tưởng, tín nhiệm bầu tham gia vào sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Chúng tôi sẽ nêu cao vai trò, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp trí tuệ vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội cũng như sáng suốt lựa chọn những đồng chí tham gia BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là kỳ Đại hội thành công nhất từ trước đến nay trên mọi phương diện. Thành công này đã tạo dư luận tốt và sự đồng thuận cao trong xã hội, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, khẳng định niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Theo đánh giá, chưa có kỳ Đại hội nào mà 53/53 đồng chí trúng cử BCH Đảng bộ đều bảo đảm đúng cơ cấu, số lượng; trong đó có 26/53 đại biểu trúng cử đạt tỷ lệ phiếu bầu tuyệt đối 100%, đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh có số phiếu trúng cử thấp nhất cũng đạt 96,43%. Bên cạnh đó việc chuẩn bị dự thảo các Văn kiện trình Đại hội được Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, cùng các đại biểu về dự Đại hội đánh giá cao, thể hiện tầm nhìn dài hạn và tư duy phát triển. Đồng thời cũng là kỳ Đại hội có nhiều đại biểu đăng ký tham gia phát biểu nhất từ trước tới nay với 101 ý kiến đăng ký tham luận đóng góp vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Đại hội đã thu hút 70 phóng viên của 60 cơ quan báo chí Trung ương, địa phương với hơn 120 tin, bài thông tin, tuyên truyền và là một trong 5 yếu tố làm nên Kỳ Đại hội thành công nhất từ trước tới nay.

Từ niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh gửi gắm, Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ tham dự Đại hội XIII nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết, góp phần đề ra những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước.

Nguồn: PhuthoPortal
Chuyên mục Tin tức

Du lịch Phú Thọ

Liên kết web

Thống kế truy cập

  •   Đang Online: 39
  •   Tổng truy cập: 2826803