MỖI CÁN BỘ TUYÊN GIÁO LÀ NHỊP CẦU NỐI GIỮA NHÂN DÂN VỚI ĐẢNG

5 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gắn với phương châm mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, phụ nữ

12/09/2020 12:37:20 CH

Chiều ngày 11/9/2020, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị kiểm tra, khảo sát việc thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Hội LHPN Việt Nam.

Ông Hầu A Lềnh, UV BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UB TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ VN); Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga chủ trì hội nghị

Ông Hầu A Lềnh, UV BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UB TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ VN); Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga chủ trì hội nghị với sự tham dự của đại diện lãnh đạo MTTQ Việt Nam, TW Hội LHPN Việt Nam, TW Hội Nông dân Việt Nam, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các ban chuyên môn TW Hội LHPN Việt Nam, MTTQ VN đã tham dự chương trình làm việc.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hầu A Lềnh đánh giá, 5 năm qua, việc thi hành Luật MTTQ Việt Nam đã có những tác động to lớn, mang lại những kết quả quan trọng, góp phần làm hội viên phụ nữ của Hội LHPN Việt Nam cũng như hội viên của các đoàn thể chính trị xã hội thành viên nắm vững, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Hiểu rõ vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị thành viên, từ đó tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Việc tổ chức hội nghị kiểm tra, khảo sát việc thi hành Luật MTTQ Việt Nam tại Hội LHPN Việt Nam nhằm sơ kết, đánh giá những kết quả đạt được trong 5 năm qua, qua đó làm rõ việc triển khai Luật có tác động gì đến tổ chức Hội, từ cơ chế, hoạch định kế hoạch, triển khai công tác, hoạt động của Hội, phong trào phụ nữ; Những bất cập, khó khăn còn tồn tại trong quá trình thi hành Luật để từ đó đưa ra những giải pháp, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật phù hợp với thực tiễn.

Ông Hầu A Lềnh phát biểu khai mạc hội nghị

Báo cáo kết quả thi hành Luật MTTQ Việt Nam của Hội LHPN Việt Nam nêu rõ: Ngay sau khi Luật Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam năm 2015 đuợc ban hành, Hội LHPN Việt Nam đã chủ động hướng dẫn, triển khai các nội dung của Luật gắn với việc thực hiện Nghị quyết Ban chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam hàng năm. Các cấp Hội LHPN Việt Nam đã tích cực phối hợp với MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp triển khai thực hiện các quy định của Luật, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ, nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; thực hiện giám sát và phản biện xã hội….

Luật MTTQ VN đã trở thành căn cứ pháp lý quan trọng tạo điều kiện cho MTTQ và các tổ chức thành viên có sự phối hợp, thống nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện hiệu quả hơn chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức.

Thực hiện các quy định của Luật MTTQ Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận: nội dung hoạt động, phong trào thi đua sát hợp với nhu cầu, nguyện vọng của phụ nữ; thực hiện hiệu quả chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho các tầng lớp phụ nữ thông qua việc tham gia đề xuất, xây dựng chính sách, pháp luật, lên tiếng khi quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em bị xâm hại; chủ động tham mưu đề xuất với Đảng; phối hợp chặt chẽ với các Ban ngành đoàn thể để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những vấn đề đặt ra trong quá trình thi hành Luật như: Chưa có nhiều giải pháp hữu hiệu, phù hợp đưa phong trào thi đua yêu nước thực sự trở thành động lực để động viên, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, sự đóng góp của phụ nữ; Công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ có nơi, có lúc chưa kịp thời; Hội LHPN cơ sở còn lúng túng trong hoạt động giám sát, đặc biệt giám sát đối với tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu; chưa có nhiều phát hiện sau giám sát; nhiều kiến nghị còn chung chung, không nêu rõ cơ quan giải quyết kiến nghị; chưa chú trọng theo dõi việc giải quyết kiến nghị sau giám sát, ý kiến phản hồi của của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng còn hạn chế; Một số nơi, Hội LHPN thiếu tính chủ động trong việc thực hiện phản biện xã hội, đề xuất chính sách, chất lượng chưa cao.

Nhằm nâng cao hiệu quả thi hành Luật MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu thực tiễn nhằm làm tốt vai trò, chức năng của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội thành viên trong thời gian tới, Hội LHPN đã đưa ra 6 kiến nghị, đề xuất. Trong đó đề nghị cần tăng cường sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong đề xuất chính sách, giám sát và phản biện xã hội; Hợp tác chặt chẽ với Hội trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ Việt Nam sinh sống và làm việc ở nước ngoài; phối hợp tổ chức các hoạt động dành riêng cho phụ nữ kiều bào; Phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, vai trò giám sát của MTTQ VN, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên; Nghiên cứu đề xuất Luật về phản biện xã hội để điều chỉnh trực tiếp và toàn diện vấn đề phản biện xã hội, trong đó có các vấn đề liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới, tạo sự chủ động cho các chủ thể phản biện và nâng cao trách nhiệm tiếp thu, giải trình của cơ quan soạn thảo dự thảo văn bản quy phạm pháp luật...

Tại hội nghị, các đại biểu đến từ MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội thành viên đã đóng góp ý kiến vào Báo cáo của Hội LHPN Việt Nam, đề nghị làm rõ, bổ sung một số nội dung trong báo cáo. Các ý kiến đã được lãnh đạo các ban chuyên môn của Hội LHPN Việt Nam tiếp thu, phản hồi, chia sẻ thông tin với tinh thần trách nhiệm, cởi mở, tích cực.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN Hà Thị Nga khẳng định, việc thi hành Luật MTTQ đã thực sự có tác động rõ nét, góp phần thúc đẩy sự phối hợp ngày càng chặt chẽ hơn giữa MTTQ và các tổ chức thành viên, thể hiện rõ ở các địa phương, khắc phục đc sự chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức.


Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại hội nghị

Công tác giám sát được triển khai một cách bài bản hơn, với sự tham gia đầy đủ của các thành phần, ở diện rộng hơn, nhiều lĩnh vực hơn, giám sát các vấn đề khó hơn, tác động trực tiếp tới đời sống của hội viên, phụ nữ, nhân dân. Các phản hồi, kiến nghị sau giám sát đã được quan tâm, tiếp thu, tạo ra những kết quả và hiệu ứng tích cực.

Tuy nhiên, việc thực hiện Luật trên thực tế cũng đặt ra một số vấn đề khó khăn, thách thức, trong đó đặc biệt là việc thực hiện nhiệm vụ giám sát, nhất là giám sát đối với tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu. Bên cạnh đó, việc theo dõi tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các ngành sau giám sát chưa đạt kết quả như mong muốn; chưa có sự giám sát, theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, để mang lại lợi ích thực sự cho hội viên, đoàn viên.

Chủ tịch Hội cũng cho rằng, công tác phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội cần được thể chế cụ thể bằng văn bản quy phạm pháp luật. Chủ tịch đề nghị trong thời gian tới cần nghiên cứu đề xuất Luật về phản biện xã hội để điều chỉnh trực tiếp và toàn diện, nâng cao trách nhiệm tiếp thu, giải trình của cơ quan soạn thảo dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Tổng kết lại các ý kiến trao đổi tại hội nghị, ông Hầu A Lềnh bày tỏ sự đồng tình với Báo cáo đánh giá thi hành Luật MTTQ của Hội LHPN Việt Nam; khẳng định, Hội LHPN Việt Nam đã chủ động chỉ đạo, tổ chức triển khai thi hành 7 nhiệm vụ quy định trong Luật, có được nhiều kinh nghiệm quý báu.

Ông Hầu A Lềnh cũng đề nghị Hội làm rõ thêm nội dung về nhiệm vụ thực hiện tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước như tham gia bầu cử, tham gia xây dựng các tổ chức cơ quan hành pháp, tham gia phòng, chống tham nhũng...
Nguồn: Web Hội LHPN Việt NamChuyên mục Tin tức

Du lịch Phú Thọ

Liên kết web

Thống kế truy cập

  •   Đang Online: 1
  •   Tổng truy cập: 2832788