MỖI CÁN BỘ TUYÊN GIÁO LÀ NHỊP CẦU NỐI GIỮA NHÂN DÂN VỚI ĐẢNG

Hội LHPN tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ

21/06/2019 10:36:24 SA

Trong hai ngày 19, 20/6/2019, Hội LHPN tỉnh tổ chức đoàn giám sát việc thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính “Về quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND các cấp trong việc đảm bảo cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước”  gắn với việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác của UBND và BCH Hội LHPN cùng cấp giai đoạn (2017 - 2019) tại 02 đơn vị UBND thành phố Việt Trì và UBND thị xã Phú Thọ. Đồng chí Phạm Thị Kim Loan - TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm trưởng đoàn, tham gia đoàn có lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, các đồng chí trưởng các phòng, ban chuyên môn Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội LHPN tỉnh.

Đ/c Phạm Thị Kim Loan – TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại hội nghị giám sát UBND thị xã Phú Thọ

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị định 56/2012/NĐ-CP gắn với Quy chế phối hợp công tác của UBND và BCH Hội LHPN cùng cấp giai đoạn (2017 - 2019) tại 2 đơn vị: chính quyền các cấp luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội tham gia quản lý nhà nước. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức, trình độ mọi mặt cho phụ nữ; vận động phụ nữ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tổ chức các hoạt động xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; tham gia xây dựng chính sách, giải quyết các vấn đề có liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình và bình đẳng giới; tham gia kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình và bình đẳng giới; triển khai thực hiện hiệu quả 02 Đề án 938 và Đề án 939 của Chính phủ… Thông qua việc thực hiện Nghị định các cấp Hội đã khẳng định vai trò của tổ chức Hội, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình gắn với triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội.

Kết luận tại hội nghị giám sát, đồng chí Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đề nghị UBND 02 đơn vị được giám sát phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ sở thực hiện tốt nội dung của Nghị định 56/2012/NĐ - CP của Chính phủ. Xây dựng chương trình phối hợp triển khai các hoạt động giữa UBND với Hội phụ nữ, định kỳ làm việc, tiến hành sơ, tổng kết theo kế hoạch đề ra. Quan tâm, tạo điều kiện cấp kinh phí hoạt động Hội, đặc biệt kinh phí thực hiện Đề án 938/CP “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027”, Đề án 939/CP “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” của Chính phủ cho cấp cơ sở. Phối hợp tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng chính sách luật pháp; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ tạo nguồn chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc gắn với thực hiện cuộc vận động“Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới… góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương.

                                                                                    

Thu Hà

Trưởng Ban Chính sách luật pháp Hội LHPN tỉnh
Chuyên mục Tin tức

Du lịch Phú Thọ

Liên kết web

Thống kế truy cập

  •   Đang Online: 1
  •   Tổng truy cập: 2832572