MỖI CÁN BỘ TUYÊN GIÁO LÀ NHỊP CẦU NỐI GIỮA NHÂN DÂN VỚI ĐẢNG

Phụ nữ Phú Thọ: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang

07/03/2018 11:22:34 SA

 03-1520382172


Học viên tham gia lớp thực hành nấu ăn tại Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm thuộc Hội LHPN tỉnh.

“Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” là những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ cần được phát huy trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế. Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh đã phát động và chỉ đạo hội phụ nữ các cấp thực hiện có hiệu quả cuộc vận động rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức trên trong toàn thể hội viên, bước đầu đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng.

Toàn tỉnh hiện có 277 cơ sở Hội, 3.010 chi hội, 2.064 tổ phụ nữ tại 13 huyện, thành, thị với 254.303 hội viên (tỷ lệ thu hút đạt 81,7%). Để giúp hội viên, phụ nữ nâng cao nhận thức chuyển đổi hành vi trước những tác động tiêu cực từ mặt trái xã hội trong nền kinh tế thị trường; gìn giữ, phát huy và bồi dưỡng phẩm chất đạo đức tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu thời kỳ CNH, HĐH đất nước. Ngay sau Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã bắt tay vào xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang giai đoạn 2017-2021” trong các cấp hội trên cơ sở kế thừa các nội dung Đề án 343 của Thủ tướng Chính phủ  về tuyên truyền giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam... giai đoạn 2010- 2015.

Để triển khai sâu rộng cuộc vận động, Hội đã tăng cường chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam tới hội viên phụ nữ; xây dựng và nhân rộng các mô hình trong rèn luyện phẩm chất đạo đức “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Đặc biệt Hội đã cụ thể hóa nội dung rèn luyện tới từng nhóm đối tượng từ cán bộ hội, hội viên, phụ nữ nông thôn, đô thị đến nữ công chức, viên chức, lao động, lực lượng vũ trang; nữ học sinh, sinh viên… nhằm bồi dưỡng, xây dựng các mô hình, các điển hình tiên tiến từng bước đưa phong trào đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. 


dsc06649-1520382210

Quá trình thực hiện cuộc vận động được Hội chỉ đạo gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ công tác hội, trong đó đặc biệt là phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, riêng  khối nữ công nhân viên chức lao động đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Chỉ sau một thời gian ngắn triển khai, các huyện, thành, thị, các cơ sở Hội và Ban Nữ công các cấp đã tích cực vào cuộc tổ chức được 1.435 hội nghị tuyên truyền cho 197.080 cán bộ, hội viên, nhiều cơ sở Hội đã tổ chức phát động, quán triệt học tập đến 100% hội viên, phụ nữ. Nhằm giúp phụ nữ tự tin hơn trong cuộc sống, Hội LHPN tỉnh còn chỉ đạo các cấp hội cơ sở thực hiện tốt khâu đột phá “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, thực hiện giảm nghèo bền vững”, giúp phụ nữ yếu thế, phụ nữ lầm lỡ làm lại cuộc đời, xây dựng mái ấm tình thương… 

Bám sát mục tiêu đề ra, Hội LHPN các huyện, thành, thị trong tỉnh đã rà soát, phân loại hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ để có hình thức giúp đỡ phù hợp. Kết quả, toàn tỉnh có 7.225 phụ nữ nghèo được các cấp Hội giúp đỡ bằng ngày công, con giống, tiền vốn, kiến thức... trị giá trên 1,3 tỷ đồng, 6.100 ngày công, 9.000kg lương thực, 400 con giống. Các cấp hội còn xây dựng được 56 mái ấm tình thương, nhà tình nghĩa cho chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhờ đó năm qua đã có thêm 831 hộ do phụ nữ làm chủ thoát nghèo. Bên cạnh đó hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ và xây dựng các mô hình phát triển kinh tế được chú trọng, cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch được đẩy mạnh, công tác quản lý nguồn vốn cho hội viên vay phát triển kinh tế gia đình được quan tâm hơn, đến hết năm 2017 tổng nguồn vốn do Hội PN quản lý đạt 1.355 tỷ đồng, đã cho 135.326 thành viên vay vốn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Các cấp hội đã duy trì hoạt động có hiệu quả 3 hợp tác xã, 5 tổ hợp tác, 7 nhóm liên kết, 35 mô hình phát triển kinh tế tại cơ sở; thành lập mới 119 mô hình kinh tế tập thể với 1.065 thành viên tham gia; phối hợp tổ chức 15 lớp tập huấn cho 375 chị là nữ chủ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, giám đốc các HTX, 45 lớp tập huấn cho trên 2.150 hội viên, phụ nữ về kỹ thuật sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chuyển giao tiến bộ KHKT... từ đó giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hàng nghìn lao động nữ. Nhiều hội viên, phụ nữ từ chỗ kinh tế khó khăn nay đã có thu nhập 200 - 300 triệu đồng/năm, đời sống không ngừng được cải thiện. Đáng chú ý cụ thể hóa cuộc vận động, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “lao động giỏi, lao động sáng tạo”  được các cấp hội hưởng ứng thực hiện đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, giá trị kinh tế tri thức được phát huy, đã có 60 công trình sản phẩm, 6.682 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm và sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng, tổng giá trị làm lợi đạt trên 50 tỷ đồng, trong đó nữ CNVC, LĐ chiếm gần 50%. 


dsc06658-1520382210


Có tri thức, có thu nhập ổn định đang là chìa khóa vàng cho phụ nữ Phú Thọ tự tin vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thời gian qua các cấp Hội phụ nữ đã chủ động giới thiệu nguồn cán bộ nữ, cán bộ Hội có đủ tiêu chuẩn tham gia cấp ủy Đảng các cấp, trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng 2015-2020, tỷ lệ cán bộ nữ được bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh đạt 14,5%, bầu vào BCH Đảng bộ cấp huyện và tương đương đạt 17,35%; có 20 cán bộ nữ được bầu vào Ban Thường vụ cấp tỉnh và cấp huyện; 62 cán bộ nữ được bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo quản lý các sở, ban, ngành. Tại cuộc bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 tỷ lệ cán bộ nữ được bầu vào HĐND tỉnh là 30,3%, được bầu vào HĐND cấp huyện là 25,9%; có 9 đồng chí được bầu giữ chức vụ lãnh đạo HĐND, UBND cấp huyện.

Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Hội LHPN tỉnh sẽ tăng cường chỉ đạo các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ trong việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của người phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Hướng các hoạt động về cơ sở; tăng cường giao lưu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể; huy động tối đa các nguồn lực để duy trì, nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ trên địa bàn toàn tỉnh đảm bảo hoạt động hiệu quả, có sức sống tại cộng đồng, nhằm giữ gìn, phát huy và xây dựng phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam trên quê hương Đất Tổ, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới hội nhập và phát triển.

Nguồn: Báo Phú Thọ điện tử
Chuyên mục Tin tức

Du lịch Phú Thọ

Liên kết web

Thống kế truy cập

  •   Đang Online: 1
  •   Tổng truy cập: 2832575