PHỤ NỮ ĐẤT TỔ THÂN THIỆN, NHÂN ÁI, ĐOÀN KẾT, HỘI NHẬP, PHÁT TRIỂN

Nâng cao vai trò của phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa đất nước, đổi mới và hội nhập quốc tế

02/07/2020 9:57:23 SA

Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” được phát động là động lực thúc đẩy chị em vượt qua khó khăn, phát huy phẩm chất tốt đẹp, khả năng sáng tạo, nâng cao vai trò của phụ nữ, góp phần thực hiện nhiệm phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.


Vận động phụ nữ nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ là một trong những trọng tâm đề ra tại Đại hội Phụ nữ lần thứ VIII

Từ năm 1997 – 2012, trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp Công nghiệp hóa đất nước, đổi mới và hội nhập quốc tế, Hội LHPN Việt Nam đã trải qua 3 kỳ Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc. Đó là Đại hội lần thứ VIII (nhiệm kỳ 1997-2002, diễn ra từ ngày 19 - 20/5/1997), Đại hội lần thứ IX (nhiệm kỳ 2002-2007, diễn ra từ ngày 22 - 23/2/2002), Đại hội lần thứ X (nhiệm kỳ 2007-2012, diễn ra từ ngày 1- 4/10/2007).

Trong đó, Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ VIII (tháng 5/1997) đề ra 5 chương trình trọng tâm: Giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, trình độ và năng lực cho phụ nữ; Vận động phụ nữ nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, hỗ trợ phụ nữ tạo việc làm, tăng thu nhập; Chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; Nghiên cứu và kiểm tra giám sát.

Đại hội VIII cũng phát động 2 phong trào thi đua yêu nước: "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc" và "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, cần kiệm xây dựng đất nước".

Xây dựng gia đình hạnh phúc là một trong những điểm then chốt của phong trào phụ nữ

Tại Đại hội IX (tháng 2/2002), kế thừa phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc" của nhiệm kỳ 1997 - 2002, Hội LHPN Việt Nam tiếp tục phát động phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và đề ra 6 chương trình hoạt động trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2002 - 2007.

Từ phong trào thi đua do Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ IX phát động, các cấp Hội đã năng động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cụ thể hóa thành nhiều phong trào với nội dung thi đua phong phú, đa dạng và triển khai sâu rộng đến 100% cơ sở. Phong trào thật sự thiết thực, đi vào cuộc sống, được cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ hưởng ứng thực hiện, trở thành động lực thúc đẩy chị em vượt qua khó khăn, phát huy phẩm chất tốt đẹp, khả năng sáng tạo, nâng cao vai trò của phụ nữ, góp phần thực hiện nhiệm phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Đến Đại hội X (tháng 10/2007), Hội LHPN Việt Nam đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhiệm vụ chủ yếu thứ nhất là: Nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực của phụ nữ đáp ứng yêu cầu tình hình mới; xây dựng người phụ nữ Việt Nam có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu.

Nguồn: Báo Phụ nữ Việt Nam
Chuyên mục Tin tức

Du lịch Phú Thọ

Liên kết web

Thống kế truy cập

  •   Đang Online: 1
  •   Tổng truy cập: 3579712