PHỤ NỮ ĐẤT TỔ THÂN THIỆN, NHÂN ÁI, ĐOÀN KẾT, HỘI NHẬP, PHÁT TRIỂN

Tập huấn nâng cao năng lực về giảm nghèo

26/10/2022 2:32:23 CH

Thực hiện sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về việc tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về công tác giảm nghèo; nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025; Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025.

Sáng ngày 26/10/2022, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Ban hỗ trợ phụ nữ phát triển, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 105 chị là cán bộ Hội LHPN cấp xã, cán bộ làm công tác giảm nghèo không chuyên trách cấp xã và phụ nữ trong 2 ngày (26-27/10/2022). Dự và phát biểu khai giảng lớp tập huấn có đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu khai giảng lớp tập huấn

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ còn 24.604 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,88% (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025) và 19.531 hộ cận nghèo, chiếm 4,67%, trong đó hộ gia đình có hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn là 10.976 hộ, hộ cận nghèo là 9.986 hộ.Để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Hội LHPN các cấp tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về công tác giảm nghèo đa chiều, bền vững nhằm khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng, huy động nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; tuyên truyền các gương điển hình, sáng kiến, mô hình tốt về giảm nghèo để thúc đẩy, nhân rộng và lan tỏa trong xã hội. Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong nông nghiệp, kiến thức thành lập HTX/THT. Hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn như: vốn ủy thác NHCSXH, Vốn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo, Vốn 120 giải quyết việc làm. Bên cạnh đó, hằng năm các cấp Hội tổ chức hỗ trợ xây dựng và phát triển các mô hình sinh kế bền vững, có thu nhập tốt, nâng cao chất lượng cuộc sống và thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch bệnh cho phụ nữ nghèo; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và phụ nữ thuộc hộ nghèo. Thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”.

Đ/c Nguyễn Thị Ái Quy - UV BTV - Phó Ban Gia đình xã hội - Kinh tế Hội LHPN tỉnh trao đổi với học viên nội dung "Nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ"

Nhằm giúp cán bộ, hội viên phụ nữ được nâng cao kiến thức về công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Ban hỗ trợ phụ nữ phát triển, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội LHPN cấp xã. Tại lớp tập huấn các học viên được các giảng viên, báo cáo viên giàu kinh nghiệm của Hội LHPN tỉnh, Trung tâm Khuyến nông tỉnh, Ngân hàng Chính sách tỉnh trực tiếp trao đổi những kiến thức, nội dung: Tổng quan hoạt động hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ gắn với công tác hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo giai đoạn 2021-2025; Hướng dẫn quy trình, kỹ thuật sản xuất an toàn theo hướng VietGAP, Global Gap và định hướng tham gia các mô hình giảm nghèo theo chuỗi giá trị, mô hình sinh kế giảm nghèo cho phụ nữ theo hướng liên kết sản xuất chuỗi giá trị; Tư vấn quản lý tiêu thụ nông sản, kiến thức về quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm hàng hóa dịch vụ, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, chuyển giao ứng dụng kỹ thuật trong sản xuất; Cách thức sử dụng, quản lý các nguồn vốn vay, tiết kiệm cho hội viên phụ nữ nghèo gắn với hỗ trợ xây dựng mô hình chuyển đổi sinh kế tại địa phương.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Đây là những kiến thức cần thiết, tạo cơ hội để các học viên được trao đổi, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, những giải pháp thiết thực nhằm khắc phục những khó khăn trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên phụ nữ trong phát triển kinh tế theo hướng phát triển sản phẩm chủ lực của địa phương, sản phẩm chất lượng đạt chuẩn OCOP. Giúp cán bộ Hội tiếp tục tuyên truyền cho hội viên, phụ nữ trên địa bàn để có nhiều cách làm năng động, sáng tạo, linh hoạt, nhạy bén, hoạt động có hiệu quả và nhân rộng được các mô hình phát triển kinh tế tại địa phương góp phần tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Bạch Sáu – Hội LHPN tỉnh

 
Chuyên mục Tin tức

Du lịch Phú Thọ

Liên kết web

Thống kế truy cập

  •   Đang Online: 42
  •   Tổng truy cập: 3386735