PHỤ NỮ ĐẤT TỔ THÂN THIỆN, NHÂN ÁI, ĐOÀN KẾT, HỘI NHẬP, PHÁT TRIỂN

TÂM HUYẾT, TRÁCH NHIỆM GÓP PHẦN VÀO THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI

28/10/2020 7:00:00 CH

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội Phụ nữ, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Tham luận tại Đại hội, đại biểu Phạm Thị Kim Loan - TUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết: Nhiệm kỳ qua, phong trào phụ nữ, hoạt động của các cấp Hội Phụ nữ được triển khai thực hiện sâu rộng, toàn diện trên các mặt. Nổi bật là việc triển khai thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới".

Phát huy những truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước, trong nhiệm kỳ tới, phụ nữ Phú Thọ không ngừng học tập, nâng cao trình độ, đóng góp công sức, trí tuệ trên mọi lĩnh vực của cuộc sống. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của Hội gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt là thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo được phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, nhiệm vụ của địa phương, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chiến lược phát triển tổ chức Hội và thực tiễn yêu cầu phong trào của địa phương để xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể hoạt động của Hội, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của hội viên.

“Cần tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, nhất là ở cơ sở; lấy các chi, tổ hội phụ nữ làm trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Xây dựng tổ chức Hội thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, góp phần thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, quan tâm, chăm lo đến công tác cán bộ, coi đây là khâu then chốt để thực hiện xây dựng phong trào phụ nữ phát triển bền vững, tiến tới bình đẳng, phát huy tiềm năng to lớn của các tầng lớp phụ nữ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội địa phương”- đại biểu Phạm Thị Kim Loan nhấn mạnh.
(PhuthoPortal)Chuyên mục Tin tức

Du lịch Phú Thọ

Liên kết web

Thống kế truy cập

  •   Đang Online: 1
  •   Tổng truy cập: 3474457