PHỤ NỮ ĐẤT TỔ THÂN THIỆN, NHÂN ÁI, ĐOÀN KẾT, HỘI NHẬP, PHÁT TRIỂN

Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn về phát triển năng lực lồng ghép giới cho cán bộ cấp huyện, xã thực hiện Dự án 8

06/04/2023 8:24:25 SA

Trong 02 ngày (04 - 5/4/2023) Hội LHPN tỉnh tổ chức 02 lớp tập huấn về phát triển năng lực lồng ghép giới cho 100 cán bộ cấp huyện, xã là cán bộ phụ trách công tác dân tộc; Phòng Lao động - Thương binh & xã hội; Phòng Giáo dục & Đào tạo; Phòng Văn hóa - Thông tin; Phòng Nông nghiệp & PTNT; Phòng Tư pháp; Trung tâm VHTTDL&TT; Trung tâm Y tế; Trung tâm Dân số, KHH gia đình, cán bộ Hội LHPN huyện và Chủ tịch Hội LHPN các xã thực hiện Dự án 8 của 05 huyện Tân Sơn, Thanh Sơn, Đoan Hùng, Yên Lập, Thanh Thủy.

Đồng chí Vũ Thị Thu Huyền – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Các học viên được nghe phần truyền đạt, trao đổi của các báo cáo viên là lãnh đạo Ban Văn hóa xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội LHPN tỉnh Phú Thọ, đồng thời các học viên cùng nhau thực hành, thảo luận về các chuyên đề  như: Một số khái niệm cơ bản về giới; vấn đề giới nổi bật của vùng dân tộc thiểu số và miền núi, Truyền thông về bình đẳng giới, Lồng ghép giới trong quá trình triển khai, giám sát và đánh giá Dự án 8 Chương trình MTQG về DTTS&MN...

Học viên của lớp tham gia làm bài tập nhóm

Thông qua lớp tập huấn nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ các cơ quan cấp huyện và xã trong thực hiện lồng ghép giới vào các chương trình, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm cụ vủa Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Ban Xây dựng tổ chức Hội


 
Chuyên mục Tin tức

Du lịch Phú Thọ

Liên kết web

Thống kế truy cập

  •   Đang Online: 223
  •   Tổng truy cập: 2931188