MỖI CÁN BỘ TUYÊN GIÁO LÀ NHỊP CẦU NỐI GIỮA NHÂN DÂN VỚI ĐẢNG

Hội LHPN tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Luật và Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình

02/12/2016 4:28:22 CH

       Vừa qua Hội LHPN tỉnh tổ chức đoàn giám sát trách nhiệm của UBND các cấp trong việc thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2007-2016 và Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 tại 02 đơn vị: UBND huyện Thanh Sơn và huyện Thanh Thủy. Tham gia đoàn giám sát có lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Công an tỉnh, lãnh đạo các ban chuyên môn Hội LHPN tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm trưởng đoàn.

Qua giám sát, kết quả sau 9 năm triển khai, tổ chức thực hiện công tác thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình tại 2 huyện: cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các ngành triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đến các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức phong phú, lồng ghép với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng xây dựng các mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình, mô hình "địa chỉ tin cậy ở công đồng", "Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc",... thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn.

Đ/c Đinh Thị Thu Hương - PCT Hội LHPN tỉnh chủ trì giám sát tại huyện Thanh Thủy

Kết thúc giám sát, đoàn đề nghị UBND 2 huyện phát huy những kết quả đạt được, tăng cường vai trò lãnh đạo của chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, huy động nguồn lực trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần thực hiện hiệu quả Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2007-2016 và Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020, xây dựng xã hội trong sạch và phát triển bền vững.

                                                                                        Thu Hà

                                                                     Ban CSLP- Hội LHPN tỉnh
Chuyên mục Tin tức

Du lịch Phú Thọ

Liên kết web

Thống kế truy cập

  •   Đang Online: 1
  •   Tổng truy cập: 2832815