PHỤ NỮ ĐẤT TỔ THÂN THIỆN, NHÂN ÁI, ĐOÀN KẾT, HỘI NHẬP, PHÁT TRIỂN

Hội LHPN tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

15/04/2022 4:00:00 CH

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Thọ Đinh Thị Thu Hương chủ trì Hội nghị

Thực hiện sự chỉ đạo của TW Hội LHPN Việt Nam về việc tham gia góp ý dự thảo Luật phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Ngày 13/4/2022, Hội LHPN tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Dự và chị đạo Hội nghị có đồng chí TUV- Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phạm Thị Kim Loan, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Hội LHPN tỉnh và Quỹ TYM chi nhánh Phú Thọ.
Dự thảo Luật PCBLGD (sửa đổi) gồm 6 chương, 62 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung  42 Điều, xây dựng mới 17 Điều; bỏ 3 Điều; so với Luật hiện hành tăng 16 Điều.

Các đồng chí cán bộ tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình sửa đổi

Tại Hội nghị, các đồng chí đã tập trung tham gia đóng góp trực tiếp vào những vấn đề liên quan: Quy định về hành vi bạo lực gia đình (điều 4); Quyền và trách nhiệm của người bị bạo hành (điều 11); Tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình (điều 17); Quy định về hòa giải và các loại hình hòa giải trong phòng, chống bạo lực gia đình (điều 20, 21, 22 dự thảo); góp ý phê bình người có hành vi bạo lực gia đình trong cộng đồng dân cư (điều 23); Báo tin, tố giác về bạo lực gia đình (điều 27); Cơ sở trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình (điều 41 dự thảo); Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng dân cư (điều 42); Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng (điều 47); Đào tạo, bồi dưỡng người tham gia phòng, chống bạo lực gia đình (điều 49); Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình (điều 51); Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận (điều 58); Trách nhiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (điều 59) .... Bên cạnh đó, các ý kiến đề nghị bổ sung một số nội dung: Giải thích thuật ngữ, khái niệm “thành viên gia đình”; phân tích làm rõ những bất cập trong quá trình tổ chức thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương; các điều kiện đảm bảo cho người bị bạo lực gia đình; quy định trách nhiệm của tổ chức Hội trong dự thảo luật; quy định rõ hình thức răn đe, xử lý người gây bạo lực gắn với các quy định trong Luật; đánh giá hoạt động của "Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng dân cư" ...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đinh Thị Thu Hương khẳng định dự thảo Luật PCBLGĐ (sửa đổi) có sự điều chỉnh, bổ sung khá chi tiết, đầu đủ, nhiều điểm mới sát với tình hình thực tế hiện nay. Tuy nhiên cũng còn có các vấn đề dự thảo Luật cần xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Đồng chí ghi nhận các ý kiến tham gia phát biểu tại Hội nghị, thể hiện trách nhiệm nghiên cứu, nhiều ý kiến tham gia có chất lượng, phân tích, làm rõ những vấn đề còn hạn chế, bất cập của Luật Phòng, chống bạo lực hiện hành. Yêu cầu, trên cơ sở các ý kiến tham gia giao ban tham mưu sẽ tổng hợp báo cáo TW Hội LHPN Việt Nam đề nghị xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, góp phần xây dựng, hoàn thiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Bạch Sáu – Hội LHPN tỉnh Phú Thọ
Chuyên mục Tin tức

Du lịch Phú Thọ

Liên kết web

Thống kế truy cập

  •   Đang Online: 1
  •   Tổng truy cập: 3474467