PHỤ NỮ ĐẤT TỔ THÂN THIỆN, NHÂN ÁI, ĐOÀN KẾT, HỘI NHẬP, PHÁT TRIỂN

Hiệu quả từ cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch

07/12/2016 2:21:45 CH

                Những năm qua, Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố và cơ sở quan tâm lãnh chỉ đạo, tạo điều kiện để các cấp Hội triển khai, tổ chức thực hiện cuộc vận động đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần cùng với cộng đồng chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn thành phố. 

 Xác định cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” đóng vai trò quan trọng, mang tính xã hội cao, liên quan đến nhiệm vụ của nhiều ngành, lĩnh vực và có ý nghĩa thiết thực trong việc xây dựng gia đình văn hóa thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Nhằm đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, Hội phụ nữ đã chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền cùng cấp, thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động tại 100% các xã, phường (đồng chí Chủ tịch  hoặc Phó Chủ tịch UBND làm Trưởng Ban vận động), thành lập Ban Vận động  tại 225/225 khu dân cư do đồng chí Trưởng khu làm Trưởng ban.

               Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố đã chỉ đạo các cơ sở Hội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động gắn với thực hiện phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội; Tuyên truyền các nội dung và 8 tiêu chí của cuộc vận động đến 100% cán bộ, hội viên, trực tiếp làm báo cáo viên tại 100% các xã, phường; tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng tài liệu truyền thông về cuộc vận động, cấp phát 259 cuốn sách lật làm tài liệu sinh hoạt, truyền thông tại các chi/tổ Hội; In 685 panô về nội dung “5 không, 3 sạch” treo tại văn phòng Hội, hội trường UBND phường xã và 100% nhà văn hoá khu dân cư; khảo sát, xây dựng các mô hình theo tiêu chí phù hợp với thực tế từng địa phương, cụ thể hóa các tiêu chí bằng cách gắn với các tiêu chí thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".

              Nhận thấy tiêu chí 3 sạch là những tiêu chí hết sức quan trọng đối với thành phố Việt Trì - thành phố đô thị loại 1 và đang hướng tới trở thành thành phố Lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam, đô thị văn minh, văn hóa. Các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để nâng cao ý thức cho các tầng lớp phụ nữ và nhân dân về thay đổi hành vi bảo vệ môi trường, 5 năm qua đã ra mắt 297 mô hình vệ sinh môi trường, 27 nhóm tiết kiệm điện năng, 86 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, 26 CLB dưỡng sinh tâm thể, 01 CLB nuôi con bằng sữa mẹ. Một số mô hình được cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể ghi nhận, người dân đồng tình ủng hộ như như mô hình “Đoạn đường phụ nữ tự quản”; “Ngày thứ bảy, chủ nhật sạch”; “Gia đình xách làn đi chợ”; “Tiết kiệm phế liệu”; “Sạch đồng”,”Sạch quầy”; 2T (Tiết kiệm và Tận dụng);; Đặc biệt, thực hiện chương trình thí điểm tái sử dụng rác thải hữu cơ để chế biến thành sản phẩm thân thiện với môi trường (tiết kiệm tận dụng rác hữu cơ ủ lên men thành dung dịch hữu cơ vi sinh sử dụng lau nhà, bếp, các công trình vệ sinh), Hội phụ nữ thành phố đã chỉ đạo điểm 21 nhóm tại 4 phường, xã (Gia Cẩm, Nông Trang, Thọ Sơn, Trưng Vương); mô hình bước đầu có hiệu quả và đang được nhân rộng trên địa bàn thành phố.

             Bên cạnh việc triển khai có hiệu quả các tiêu chí 3 sạch, Hội LHPN thành phố Việt Trì đã sáng tạo, đổi mới trong chỉ đạo thực hiện các tiêu chí 5 không. Tập trung hướng dẫn các cơ sở Hội khảo sát, đăng ký xây dựng mô hình “5 trong 1” (5 người trong cộng đồng có kế hoạch giúp 1 người chưa thực hiện được 1 trong các tiêu chí 5 không); đã xây dựng được 129 nhóm5 trong 1", trong đó: 24 nhóm 5 trong 1 về không ma túy”, 105 nhóm5 trong 1 về không đói nghèo”;không có trẻ suy dinh dưỡng” “không sinh con thứ 3 trở lên”. Sau khi thành lập, các nhóm chủ động bàn bạc, đề xuất Hội cấp trên, chính quyền địa phương, chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể hỗ trợ nguồn lực giúp gia đình phấn đấu đạt tiêu chí 5 không. Hội LHPN Thành phố đã hỗ trợ trên 200 triệu đồng đầu tư cho các nhóm 5 trong 1 về không đói nghèo”, 5 trong 1 về không ma túy” vay vốn để phát triển kinh tế.

             Để thực hiện tiêu chí "Không đói nghèo", Hội LHPN thành phố chủ động khai thác và quản lý hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển kinh tế, tổng số vốn do Hội LHPN các cấp quản lý là 103 tỷ đồng. Ngoài ra, hội tiếp tục duy trì hoạt động tiết kiệm tại chi hội, đến nay, các cấp hội vận động 21.320 thành viên tham gia, với tổng số tiền 8.4 tỷ đồng cho 5.258 hộ nghèo, cận nghèo, hộ gặp khó khăn, hộ phát triển kinh tế, kinh doanh buôn bán nhỏ... vay vốn; tổ chức tập huấn, giúp cho các hộ gia đình phụ nữ nghèo được tiếp cận thường xuyên với kiến thức khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất. Đối với tiêu chí "Không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội", "Không có bạo lực gia đình", Hội LHPN các cấp phối hợp với ngành Công an vận động hộ gia đình phụ nữ ký cam kết thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 01 "Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội"; duy trì hoạt động của các nhóm về không ma túy; tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của "Địa chỉ tin cậy" tại cộng đồng. Thực hiện tiêu chí "Không sinh con thứ 3 trở lên", "Không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học", Hội LHPN thành phố đã thành lập 119 CLB "Gia đình hạnh phúc", phối hợp tổ chức Hội thi “Cơm ngon, con khỏe” và thực hiện tốt đề án 704 của Chính phủ về “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”.

            Thông qua các hoạt động, khẳng định Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” thực sự trở thành một phong trào rộng lớn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc và có sức sống tại cơ sở. Qua bình xét hàng năm có 95,8% hộ gia đình đạt 8 tiêu chí của cuộc vận động, góp phần thiết thực vào việc xây dựng gia đình văn hóa của thành phố đạt 94%, giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố từ 4% năm 2010 xuống còn 1,69% năm 2015 (theo tiêu chí mới), tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng từ 12% năm 2010 xuống còn 9,06% năm 2015. Hiệu quả từ việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” là động lực thúc đẩy chị em hăng hái tham gia các phong trào thi đua các cuộc vận động, phát huy được vai trò, trách nhiệm trước cộng đồng, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp phụ nữ. 5 năm qua, Hội LHPN thành phố luôn giữ vững danh hiệu đơn vị xuất sắc và được nhận các phần thưởng cao quý: Huân chương lao động hạng Nhất, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều bằng khen của bộ, ban, ngành TW, UBND tỉnh, nhiều năm liền được TW Hội LHPN VN khen thưởng.

            Kế thừa những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo Hội phụ nữ cơ sở đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sach” gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; đổi mới công tác tuyên truyền hướng đến thay đổi hành vi; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, động viên khen thưởng kịp thời các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động; chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở để huy động mọi nguồn lực tiếp tục duy trì các mô hình có hiệu quả, có sức lan tỏa trong cộng đồng đảm bảo cả diện rộng và chiều sâu; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Hội, cùng Đảng bộ và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, phn đấu xây dựng thành phố Việt Trì xứng tầm là thành phố Lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam - đô thị văn minh văn hóa và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh Phú Thọ./.

Đ/c Nguyễn Thị Kim Khánh

Chủ tịch Hội LHPN thành phố Việt Trì
Chuyên mục Tin tức

Du lịch Phú Thọ

Liên kết web

Thống kế truy cập

  •   Đang Online: 1
  •   Tổng truy cập: 3579662