MỖI CÁN BỘ TUYÊN GIÁO LÀ NHỊP CẦU NỐI GIỮA NHÂN DÂN VỚI ĐẢNG

Hiệu quả từ chương trình phối hợp khuyến học khuyến tài

21/03/2017 10:06:11 SA

         Hiếu học, khuyến học, khuyến tài là truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta từ ngàn đời nay, cùng với phụ nữ cả nước, phụ nữ Phú Thọ đã tích cực xây dựng, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp đó bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, nhằm phát huy vai trò của tổ chức Hội các cấp trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ có ý thức thường xuyên tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước; xây dựng và triển khai các mô hình khuyến học, khuyến tài, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.

Hội LHPN tỉnh và Hội khuyến học tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016 - 2020

Năm 2016, Hội LHPN tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016-2020 với Hội Khuyến học tỉnh; chỉ đạo 100% các cấp Hội phối hợp chặt chẽ với Hội Khuyến học các cấp, thực hiện hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài  và phong trào tự học tập, tự rèn luyện trong cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh, sau một năm triển khai hoạt động, chương trình đã đạt được những kết quả thiết thực.

Công tác khuyến học, khuyến tài và phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng được triển khai gắn với thực hiện đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các nhiệm vụ công tác Hội, đã thu hút 100% cán bộ, hội viên và nhiều phụ nữ đăng ký thực hiện. Cùng với đó, các cấp Hội đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về khuyến học, khuyến tài dưới nhiều hình thức thiết thực phong phú thông qua các buổi sinh hoạt Chi/tổ hội, sinh hoạt câu lạc bộ, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ làm nòng cốt và tích cực tham gia các phong trào khuyến học, xây dựng dòng họ hiếu học, tích cực tham gia ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và tham gia vào tổ chức Hội khuyến học. Phong trào đọc, tìm hiểu, áp dụng kiến thức từ sách, báo được các cấp Hội triển khai sâu rộng, hiện nay, toàn tỉnh có 43 cơ sở Hội, 557 chi, tổ phụ nữ được cấp Báo phụ nữ Việt Nam miễn phí; 277/277 cơ sở Hội xây dựng tủ sách đặt tại phòng làm việc của Hội phụ nữ; Hội LHPN tỉnh phát hành 4 số Thông tin Phụ nữ Phú Thọ với số lượng 15.139 cuốn đăng tải các văn bản chính sách quy định về công tác khuyến học, khuyến tài; tuyên truyền 715 lượt tin, bài về các gương điển hình tập thể, cá nhân trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, những tấm gương giáo viên dạy giỏi trên Trang thông tin điện tử Hội LHPN tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, lý luận chính trị, cho cán bộ Hội các cấp luôn được quan tâm. Các cấp Hội phối hợp tổ chức 20 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho 1.565 cán bộ Hội chuyên trách các cấp, cử cán bộ Hội tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Đến nay, 100% cán bộ chuyên trách Hội LHPN cấp tỉnh, huyện và Chủ tịch Hội LHPN cơ sở đạt chuẩn chức danh. Hoạt động dạy nghề, giới thiệu việc làm cho phụ nữ, tập huấn chuyển giao, ứng dụng KHKT được triển khai thực hiện hiệu quả, trong năm 2016, Trung tâm dạy nghề Hội LHPN tỉnh phối hợp tổ chức 13 lớp dạy nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp tại 10 huyện, thành, thị cho 455 học viên trong độ tuổi lao động, chưa qua đào tạo nghề. Trong đó, nữ được đào tạo nghề 367/455 người (chiếm 80,7%). Cấp huyện và cơ sở phối hợp với các Trường, Trung tâm dạy nghề tổ chức đào tạo 130  lớp dạy nghề cho 4.550 người. Phối hợp tổ chức 69 lớp tập huấn nâng cao kiến thức, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, kiến thức về quản lý kinh doanh cho 2.625 hội viên, nữ chủ doanh nghiệp góp phần thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giúp chị em phấn đấu thoát nghèo bền vững.

Thông qua các hoạt động, các cấp Hội xây dựng nhiều mô hình có sức lan toả mạnh mẽ trong cộng đồng khu dân cư như mô hình: Nuôi lợn nhựa khuyến học, khuyến tài” tại 31 xã huyện Cẩm Khê (3.256 thành viên); 3 xã tại Thanh Thủy (78 thành viên); xã Hương Xạ, huyện Hạ Hòa (76 thành viên). Điển hình, Hội LHPN huyện Đoan Hùng tổ chức Ngày hội mổ 8.448 con lợn, đạt 8,7 tỷ đồng, trao 32 xuất học bổng và mua sách, vở, hỗ trợ học phí cho 158 trẻ em học sinh nghèo vượt khó học giỏi và để lại các gia đình sử dụng mua dụng cụ học tập, sách vở, quần áo,...các khoản đóng góp đầu năm học mới. Phối hợp Hội khuyến học xây dựng mô hình “Gia đình học tập”; “Dòng họ học tập”; “Cộng đồng học tập”; “Đơn vị học tập”; mô hình “3 đủ” (đủ ăn, đủ sách vở, đủ quần áo), các mô hình gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, cụ thể hóa việc thực hiện tiêu chí “Không có trẻ em suy dinh dưỡng và trẻ em bỏ học”. Kết quả, qua bình xét năm 2016, có 209.923/246.643 = 85,1% hộ đạt 8 tiêu chí 5 không, 3 sạch. Tuyên truyền 246.643 hộ gia đình hội viên hội phụ nữ cơ sở có hội viên hội khuyến học tỉnh, tích cực tham gia ủng hộ quỹ “Khuyến học”; phối hợp tổ chức các hoạt động tổng kết hè, trao phần thưởng cho con em có thành tích xuất sắc trong học tập.

Trong nội dung chương trình phối hợp, Hội Khuyến học tỉnh đã hỗ trợ 20 xuất vốn vay cho 20 hội viên phụ nữ nghèo có con hiếu học của huyện Yên Lập, Cẩm Khê với mức vay 10 triệu đồng/xuất, lãi xuất 0% với thời hạn 12 tháng. Kết quả, 100% các gia đình được vay vốn sử dụng đồng vốn đúng mục đích và hiệu quả; năm học 2015-2016, từ các gia đình hội viên được vay vốn, đã có 22 em học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường.

Có thể nói, chương trình phối hợp giữa Hội LHPN tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh bước đầu đã có những kết quả thiết thực, nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào xã hội học tập và trách nhiệm, quyền lợi đối với việc tham gia thực hiện tốt phong trào đã có chuyển biến tích cực, các cấp Hội đã chủ động đưa phong trào xã hội học tập là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của Hội, tạo thế chủ động trong việc xây dựng, duy trì hiệu quả các mô hình trong học tập. Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động khuyến học, khuyến tài; hỗ trợ 30 xuất vốn vay cho hội viên phụ nữ nghèo có con hiếu học tại 03 huyện Tam Nông, Hạ Hòa, Thanh Sơn; nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả trong phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và trong các nhiệm vụ của Hội.

Nguyễn Huyền

Phó Ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh

 
Chuyên mục Tin tức

Du lịch Phú Thọ

Liên kết web

Thống kế truy cập

  •   Đang Online: 1
  •   Tổng truy cập: 2832711