PHỤ NỮ ĐẤT TỔ THÂN THIỆN, NHÂN ÁI, ĐOÀN KẾT, HỘI NHẬP, PHÁT TRIỂN

Cách sử dụng các công cụ của Google cần thiết trong công việc

25/07/2022 3:36:58 CH


Dưới đây là đường link bài giảng về các công cụ của Google thiết thực trong việc ứng dụng vào công việc thời công nghệ 4.0.

1. Làm việc linh hoạt với G Suite: https://www.youtube.com/watch?v=q6rC1eeuJfg&t=14s
2. Thực hành trên Google Drive: https://www.youtube.com/watch?v=egMiDL558Bs
3. Video sử dụng Google slide: https://www.youtube.com/watch?v=eF3UYeTuNFI
4. Tìm hiểu giao diện Google trang trình bày: https://www.youtube.com/watch?v=gVPe3ybuPGI
5. 
Làm việc hiệu quả với Google Trang trình bày: https://www.youtube.com/watch?v=DR7w6shr3Os
6. Bài học nâng cao về Google Sheet (Trang tính): https://www.youtube.com/watch?v=h8-MZoh3Cc4
7. Giới thiệu giao diện Google Tài liệu: https://www.youtube.com/watch?v=wGCfgkzGAAE
8. Tìm hiểu công cụ Google tài liệu: https://www.youtube.com/watch?v=UK3YOJLCu3U

9. Quản lý dữ liệu Google Tài liệu: https://www.youtube.com/watch?v=2uY3bsEw-cI
10. Thiết lập lớp học trực tuyến trên Hangout Meet: https://www.youtube.com/watch?v=CKfizn8PwNQ
11. Ứng dụng Google Biểu mẫu: https://www.youtube.com/watch?v=vka9LyStdYU
12. Cài đặt tiện ích bổ sung Google Form: https://www.youtube.com/watch?v=_9qRlUyyCBQ
13.Tìm hiểu về cách tạo bảng tính: https://www.youtube.com/watch?v=O2b3jcBwwM8
14. Làm quen với Google Classroom - Phần 1: https://www.youtube.com/watch?v=bXYc0at4p-s
15. Các chức năng chính của Google Classroom: https://www.youtube.com/watch?v=j98Eo69TnVo
16. Các tính năng phổ biến trên Google Classroom - Phần 2: https://www.youtube.com/watch?v=rpYZ5yFGCwQ
17. Các chức năng nổi bật của Google Classroom: https://www.youtube.com/watch?v=9N_FAMav118
18. Thực hành tạo lớp học trên Google Classroom: https://www.youtube.com/watch?v=JP6KIThqQB0
19. Quản lý lớp học trên Google Classroom: https://www.youtube.com/watch?v=vJOY_u3Iz0w

Hội LHPN Việt NamChuyên mục Tin tức

Du lịch Phú Thọ

Liên kết web

Thống kế truy cập

  •   Đang Online: 159
  •   Tổng truy cập: 2931864