PHỤ NỮ ĐẤT TỔ THÂN THIỆN, NHÂN ÁI, ĐOÀN KẾT, HỘI NHẬP, PHÁT TRIỂN

Văn bản

Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Người ký
135/HPN 29/05/2015 V/v triển khai đề cương tuyên truyền 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT toàn dân; kỷ niệm 70 năm Ngày TT Công an nhân dân và 10 năm Ngày hội toàn dân BVANTQ
135/HPN 29/05/2015 V/v triển khai đề cương tuyên truyền 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT toàn dân; kỷ niệm 70 năm Ngày TT Công an nhân dân và 10 năm Ngày hội toàn dân BVANTQ
32/KH-HPN 29/05/2015 Kế hoạch kiểm tra đánh giá phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội 6 tháng đầu năm 2015
37/QĐ-TĐKT 04/05/2015 Quyết định về việc khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, thực hiện phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2010-2015
37/QĐ-TĐKT 04/05/2015 Quyết định về việc khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức, thực hiện phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2010-2015
104/HPN-TG 22/04/2015 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890 - 19/5/2015)
104/HPN-TG 22/04/2015 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890 - 19/5/2015)
19 /KH-HPN 06/04/2015 Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, các ngày lễ lớn năm 2015 Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Phú thọ lần thứ V, Đại hội thi đua yêu nước của Hội LHPN Việt Nam lần thứ III
20 /KH - HPN 06/04/2015 Kế hoạch triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI
19 /KH-HPN 06/04/2015 Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, các ngày lễ lớn năm 2015 Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Phú thọ lần thứ V, Đại hội thi đua yêu nước của Hội LHPN Việt Nam lần thứ III
20 /KH - HPN 06/04/2015 Kế hoạch triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa XI
01 /HD - HPN 02/04/2015 Hướng dẫn tổ chức phát động viết, sưu tầm tư liệu, hiện vật về những tấm gương phụ nữ trong kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc
01 /HD - HPN 02/04/2015 Hướng dẫn tổ chức phát động viết, sưu tầm tư liệu, hiện vật về những tấm gương phụ nữ trong kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc
06 /HD-HPN 01/04/2015 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2015
06 /HD-HPN 01/04/2015 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2015
05/HD-HPN 23/03/2015 Hướng dẫn tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam –Lào, Việt Nam – Campuchia và công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2015
05/HD-HPN 23/03/2015 Hướng dẫn tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam –Lào, Việt Nam – Campuchia và công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2015
17/HPN-TG 04/03/2015 Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
16/KH-HPN 04/03/2015 Kế hoạch tuyên truyền giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2015; Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015)
17/HPN-TG 04/03/2015 Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Chuyên mục Tin tức

Du lịch Phú Thọ

Liên kết web

Thống kế truy cập

  •   Đang Online: 1
  •   Tổng truy cập: 3474407